Thông tin chung

Các thông tin về cơ hội tài trợ và triển lãm được tìm thấy trong bản hồ sơ tài trợ tại website: https://vago2020.com/vi. Các gói tài trợ toàn diện hơn bao gồm hội thảo chuyên đề, hội thảo, quảng cáo trên các ấn phẩm đại hội và gian hàng triển lãm được cung cấp để tạo cơ hội cho các đại biểu kết nối với các đồng nghiệp cũng như tham quan các triển lãm khám phá các sản phẩm và dịch vụ mới nhất.

Quý vị có thể tham gia tài trợ qua các hình thức sau:
– Tài trợ các hạng mục trong các hoạt động của Hội nghị thông qua quảng cáo
– Tổ chức Hội nghị chuyên đề, Hội thảo vệ tinh hoặc thuê gian hàng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có cơ hội tài trợ và triển lãm:
DMC VIET NAM – Professional Conference Organizer

Mr. Nguyễn Hoàng Dương
Số điện thoại: +84 83 550 3366
Email: sponsor1@dmc.com.vn