Sự kiện bên lề

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ SẢN

Ngày: 27/11/2020

Thời gian: 14:00 – 17:00

Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace

Địa chỉ: 105A, đường Hùng Vương, phường phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng: Chỉ những người được mời

 

LỄ KHAI MẠC

Ngày: 27/11/2020

Thời gian: 17:00 – 18:30

Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace

Địa chỉ: 105A, đường Hùng Vương, phường phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng: Tất các đại biểu

Trang phục: Lịch sự

 

TIỆC CHIÊU ĐÃI

Ngày: 27/11/2020

Thời gian: 18:30 – 20:00

Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace

Địa chỉ: 105A, đường Hùng Vương, phường phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng: Tất các đại biểu

Trang phục: Lịch sự

 

LỄ BẾ MẠC

Ngày: 28/7/2020

Thời gian: 17:00 – 17:30

Địa điểm: Hội trường lớn, Khách sạn Indochine Palace

Địa chỉ: 105A, đường Hùng Vương, phường phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng: Tất các đại biểu

Trang phục: Lịch sự