Khách Sạn 4 Sao

1. Khách sạn Eldora

Địa chỉ: 60 Bến Nghé, Thành phố Huế, Việt nam

Website: https://www.eldorahotel.com/index.php

Khoảng cách: 1,1 km

 

 2. Khách sạn Mường Thanh Holiday

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Website: http://holidayhue.muongthanh.com/

Khoảng cách: 1,6 km

3. Khách sạn Cherish

Địa chỉ: 57 -59 Bến Nghé, Thành phố Huế, Việt Nam

Website: http://cherishhotel.com/vi/

Khoảng cách: 1,1 km

Khách sạn Sài Gòn Morin

Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Website: http://www.morinhotel.com.vn/

Khoảng cách: 1,6 km