Đăng Ký Trực Tuyến

Phí đăng ký đại biểu trên bao gồm:

  • Tham dự tất cả các phiên hội thảo khoa học
  • Nhận tài liệu của Hội nghị
  • Tham dự phiên chào mừng
  • Sử dụng tiệc trà giải lao và bữa trưa trong thời gian Hội nghị
  • Tham dự Tiệc chiêu đãi (Gala Dinner)

Phí đăng ký Hội thảo tiền Hội nghị bao gồm:

– Tham dự Hội thảo tiền Hội nghị
– Bữa trưa; trà và tài liệu

Chính sách hủy bỏ:

– Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả

Thư mời: Tải tại đây

Đăng ký trực tuyến: CLICK HERE